ตัวอย่างซองผลิตพร้อมพิมพ์ - กราเวียร์

ซองจุก

ซองซิปก้นตั้ง

ซองไดคัท

ซองซีล 3 ด้าน + ซิป

ซองซีล 8 ด้าน

ซองพับข้าง

ซองซีลกลาง

สนใจสั่งซองแบรนด์สินค้าพร้อมพิมพ์

Scroll to Top