รับผลิต ถุงแวคคั่ม

ถุงแวคคั่ม (vacumm bag)  

หรือที่เรียกกันว่า ถุงสูญญากาศ โดยการดูดอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดการเกิดระหว่างอากาศและอาหารที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารบูด และยังช่วยทำให้อาหารสดบางชนิดเน่าเสียช้าลง ซึ่งคุณภาพของอาหารที่เก็บรักษาอยู่ในถุงแวคคั่ม จะมีความสดและสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าวิธีเก็บธรรมดาถึง 3-5 เท่า เหมาะในการบรรจุภัณฑ์ประเภท เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง ข้าว เครื่องเทศและธัญพืชต่างๆ

Scroll to Top